Meld deg på Kraft-IS


NorSIS arrangerer også i år Kraft-IS i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og KraftCERT. Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge.

Konferansen holdes den 15 og 16 November i Oslo. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje.

Kraft IS 2017 vil ha hovedfokus på det trusselbildet bransjen står ovenfor, og de utfordringene man nå får med ny personverforordning. automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer.

 

Det kommer både nasjonale og internasjonale foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både GDPR, DPIA, og AMS, Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap,samt også erfaringer fra oljesektoren som har mange av de samme utfordringene.

Se programmet og meld deg på:

www.norsis.no/kraft-is-2017