Første norske symposium i cybersikkerhet


Fokus på forskning og utdanning innen cybersikkerhet.

Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU og Simula Research Laboratory inviterte sentrale aktører fra forskning og utdanning til det første årlige symposiet innen cybersikkerhet. Arrangementet ble holdt i Litteraturhuset i Oslo.

Aktørene som deltok representerte akademia, industri, departementer, frivillige organisasjoner, politiske partier, Politiet, Forsvaret og andre statlige myndigheter.

Symposiet ble åpnet av Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Kjetil Nilsen, direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet holdt foredrag om “Manglende kompetanse er en stor utfordring for sikkerhetsarbeidet” og Katrin Francke, professor ved NTNU CCIS, fokuserte på “Muligheter og utfordringer i dataforskning og biometri”. Tor Helleseth, professor ved UiB og Kjell Jørgen Hole, daglig leder av Simula@UiB, holdt foredrag om “Kryptografi i Norge”.

 

Se hele programmet her:

Program.

 

For mer informasjon om arrangørene, se nettsidene:

Center for Cyber and Information Security (CCIS)
Simula Research Laboratory

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.