Forslag til ny personidentifikator


Snart må alle nordmenn få nytt fødselsnummer.

Siden 1964 har alle som er født i Norge eller kvalifiserer for norsk pass, blitt tildelt et fødselsnummer som består av 11 sifre. Når mer enn 7 millioner fødselsnumre er tildelt, er Norge i ferd med å gå tom for nye numre.

Allerede fra 2030 er det kritisk for Folkeregisteret, og innen 2040 er det slutt på de ordinære fødselsnumrene. Skattedirektoratet og Finansdepartementet har utredet hvilken unik personidentifikator vi skal bruke i fremtiden.

Seks ulike alternativer er utredet, og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring. Ved å gjøre om sifferet som indikerer kjønn til et kontrollsiffer, kan vi fortsette i 150 år til.

Datatilsynet er kritisk til at regjeringen har landet på løsningen som framstår som den billigste. Tilsynet vil fjerne fødselsdato og går for et system der et id-nummer på åtte tall og bokstaver skal erstatte dagens fødselsnummer.

I Skattedirektoratets egen utredning kom dette alternativet best ut, men kostet mest. Det åttesifrede id-nummeret er best på personvern, mest robust mot endringer og best egnet til sameksistens med andre nummerserier, slår Skattedirektoratet fast.

I høringsnotatet som ble sendt ut 23. mars, har Skattedirektoratet forsøkt å beregne kostnadene i ti år framover ved de ulike alternativene.

Anslagene varierer voldsomt. Regjeringens alternativ er kostnadsberegnet til 2,9 milliarder kroner, mens det beste alternativet skal koste hele 26,7 milliarder kroner.

Datatilsynet stiller store spørsmål ved disse beregningene, som Skattedirektoratet selv innrømmer er høyst usikre.

Vi skjønner ikke at det skal koste nesten 24 milliarder kroner mer å gjøre om fødselsdatoen til nøytrale numre og gå over fra elleve til åtte sifre. Datatilsynet har i flere møter i prosessen etterlyst grunnlagsmaterialet for disse beregningene. Men vi har ikke fått tilfredsstillende forklaring på de enorme forskjellene. Tallene som er ført i marken her kan ikke etterprøves, sier fagdirektør Knut Kaspersen i Datatilsynet til NTB.

Finansdepartementet kommunikasjonsenhet viser til at saken er til behandling i departementet, men sier at det er mye mer kostnadskrevende å gjennomføre en full konvertering av fødselsnumre slik Datatilsynet ønsker.

– Det medfører blant annet ekstrakostnader for systemer som ikke er tilrettelagt for alfanumeriske verdier (verdier som har både bokstaver og tall), skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i en e-post til NTB.

 

Kilder: