Forelesning og videostrøm om trusselen fra BYOD og Cloud


NISlecture er en forelesningsserie ved Høgskolen i Gjøvik som er åpen for alle. Velkommen til Gjøvik eller følg med på nett. Neste NISlecture arrangeres 26. april

Foredraget “The Effects of Consumerization and the Cloud on Business Information Security Threats” holds av Business Development Manager Anders Føyen far Microsoft

Foredraget beskriver trender i markedet og gir eksempler på hvordan Microsofts cyber security og it avdeling forsøker å håndtere truslene.

Dato:     26. april 2013, kl 12.00
Sted:     HiG, auditorium 1/3 Eureka
Seansen streames også ut direkte på nettet og gjøres tilgjengelig som opptak i ettertid
Påmeldingsavgift: Gratis

For mer informasjon og påmelding se http://www.nislab.no/nislecture.

Påmeldingsfrist 25. april.

NorSIS samarbeider tett med forskningsmiljøet NISlab, ved Høgskolen i Gjøvik. På HIG er det over 50 ansatte fra 15 nasjonaliteter og over 150 studenter innen informasjonssikkerhet.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.