Foredragsholdere ønskes sterkt i oktober!


Vil du bidra med et eller flere foredrag under Nasjonal sikkerhetsmåned?

I anledning Nasjonal sikkerhetsmåned i Oktober har vi innbudt til en stor dugnad blant dere som arbeider med informasjonssikkerhet. Sammen kan vi øke bevisstheten for hvordan de kriminelle opererer på nett. Utvikling av og et suksesskriterium for å lykkes med et digitalt samfunn er at behandlere og brukere av systemene har tillit til at de er sikre.  Usikkerhet skaper utrygghet og tvil og kan føre til at digitale tjenester ikke benyttes. Kompetanse er derfor viktig for å skape trygghet og bidra til å understøtte digitaliseringen av samfunnet.

Vi ønsker derfor at du deler av din kunnskap og bidrar til å heve kompetansen i samfunnet ved å invitere deg til å holde foredrag!

Gi gjerne flere foredrag.

Foredragene gis som dugnad enten av deg som privatperson eller av din bedrift. Eventuelle reiseutgifter må bedriften som bestiller foredrag dekke om dette er aktuelt.

Vil du delta i dugnaden og gi foredrag, registrer deg her.

På forhånd takk for din innsats – sammen hever vi terskelen for de kriminelle!

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.