Foredragsholdere ønskes i oktober


Vil du bidra med et eller flere foredrag under Nasjonal sikkerhetsmåned?

I anledning Nasjonal sikkerhetsmåned i Oktober har vi innbudt til en stor dugnad.
Målet er at flest mulig bedrifter i Norge gjennomfører opplæring av sine ansatte i oktober.
Et viktig ledd i dette arbeidet er muligheten til å kunne invitere en foredragsholder til å informere om informasjonssikkerhet.

For å få til dette trenger vi flere foredragsholdere som er villige til å gi litt av sin tid og kompetanse i Oktober. Bedriftene trenger din kompetanse for å lære mer om informasjonssikkerhet. Vi håper at du kan bidra med din ekspertise i dugnaden og gi et eller flere foredrag til bedrifter som trenger det.

Foredragene gis som dugnad enten av deg som privatperson eller av din bedrift. Eventuelle reiseutgifter må bedriften som bestiller foredrag dekke om dette er aktuelt.

Vil du delta i dugnaden og gi foredrag, registrer deg her.

På forhånd takk for din innsats for økt informasjonssikkerhet i Norge!

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.