Skyte fra hofta eller systematisk risikostyring?

I et mer krevende digitalt trussel- og sårbarhetsbilde er systematisk risikostyring og -vurderinger fremgangsmåter for å få bedre oversikt og kontroll. Likevel er det slik at mange "skyter fra hofta" og vurderer risiko subjektivt fremfor å benytte objektive metoder og dokumenterte faktagrunnlag når de vurderer risiko. Foredraget vil vise flere konkrete eksempler på hvorfor man bør bedrive systematisk risikostyring og hvordan man kan gjøre det i en praktisk arbeidshverdag.

.