Sikkerhet i en usikker tid

En ikke-teknologisk presentasjon av det digitale trussel- og risikobilde. Foredraget tar videre for seg aktuelle utfordringer som møter virksomheter, leder og ansatte når det gjelder å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Foredraget kan tilpasses til målgruppen og hva oppdragsgiver ønsker fokus på.

Dette foredraget er fullbooket