Humor i sikkerhetsarbeidet – morsomt og nyttig … eller bare latterlig?

Foredragsholder er opptatt av at sikkerhet og personvern faktisk kan være både morsomt og nyttig ... og til allmenn forlystelse. Han har i en årrekke holdt foredraget «Humor i sikkerhetsarbeidet – morsomt eller bare latterlig?». Dette er en oppdatert versjon som også reflekterer et oppdatert trusselbilde og siste tids hendelser sett fra et litt annet ståsted.

Dette foredraget er fullbooket