Etterretningsmetodikk for bedre risikovurdering – En praktisk tilnærming

Et foredrag om hvordan etterretningsmetodikk kan bidra til bedre risikovurderinger. Vi snakker om formålet med risikovurderingene, etterretningshjulet og strukturerte analyseteknikker. Underveis deler vi egne erfaringer med å pilotere tankesettet i egen virksomhet, og praktisk tips. Foredraget et egnet for virksomheter som allerede har grunnleggende risikostyring på plass, men ønsker å utføre bedre risikovurderinger. Foredraget er beregnet å ta 40 minutter.

.