Cybersecurity og PROSCI endringsledelse: En veiledning til en sikrere organisasjon

Dette foredraget er rettet mot organisasjonsledere og sikkerhetsmiljøet. Cicilie snakker om hvordan vi mennesker motiveres til å endre oss og gir konkrete eksempler på hvilke tiltak dere som organisasjon kan gjøre i de ulike stadiene av utviklingen. Cicilie jobber som konsulent i Devoteam og jobber som endringsleder. Hun har 15 års erfaring fra både fra offentlige og private virksomheter der hun har jobbet mye med cybersecurity, kommunikasjon og endringsledelse.

.