Case Study Wannacry Løsepengevirus, og hvorfor det fortsatt er aktuelt

Wannacry løsepengeangreptet i 2017 er det største løsepengeviruset som er blitt sluppet til nå. Det rammet spesielt det britiske helsevesenet hardt med 90 000 maskiner satt ut av spill. Hvordan et ikke målrettet angrep , kan spre seg på 18 timer, og samtidig ødelegge for millioner er årsak nok til å tenke nytt i forhold til Beredskap.

.