2-faktor autentisering, hvorfor er det så viktig?

Det snakkes mye om 2-faktor autentisering for bedre sikkerhet, og NSM og Datatilsynet trekker frem 2-faktor autentisering som viktige tiltak. Men hvorfor er det så viktig? Kan det være med på å forhindre angrep og konsekvensene ved et angrep? Dette foredraget vil gi et innblikk i hvorfor 2-faktor autentisering er viktig i en virksomhet såvel som på private tjenester som f.eks. Gmail, Facebook osv. Foredraget vil også ta for seg andre tiltak som man bør være bevisst på som medarbeider.

.