Foredrag om informasjonssikkerhet


Planlegg med intern opplæring i oktober! NorSIS med samarbeidspartnere tilbyr ulike foredrag i hele oktober.

I anledning Nasjonal Sikkerhetsmåned som NorSIS med samarbeidspartnere arrangerer i oktober har mange virksomheter og enkeltpersoner stilt seg til disposisjon og gir bort foredrag.

Trenger din virksomhet intern opplæring, benytt anledningen i oktober. Du kan lese mer om foredragene, samt bestille her.

Ønsker du å spre din kompetanse og bidra på spleiselaget med å gi bort et foredrag, kan du gi registrere deg her.

Foredragene som er tilgjengelig er alt fra personvern, til mørketallsundesøkelsen og hvordan du skal beskytte deg mot angrep.

De som benytter seg av et foredrag må bidra med kr. 1.000,-, i spleiselaget.
Vi benytter samtidig anledningen til å takke våre samarbeidspartnere som er villige til å gi bort et foredrag!
Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned på www.sikkert.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.