Følg opp sikkerhetsopplæringen i oktober med øvelser på ovelse.no


Leder du eller har du ansvar for sikkerhetsarbeid i en offentlig eller privat virksomhet, stor eller liten. Eller kanskje du har en rolle i en frivillig organisasjon? Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap har i samarbeid med blant annet NorSIS utviklet en rekke scenarioer som handler om informasjonssikkerhet som alle virksomheter kan bruke for å øve seg på å takle digitale trusler.

Opplæring og kontinuerlig øving er sentralt for å beskytte seg mot digitale trusler. Derfor er dette et godt tiltak for å videreføre opplæringen fra vår opplæringspakke i Nasjonal sikkerhetsmåned. Da sikrer du at de som skal øve har et godt kunnskapsgrunnlag, men dere kan selvsagt også øve uten å ha gjennomført e-læringen i oktober.

Nettside med 12 diskusjonsøvelser

På nettsiden ovelse.no finner du diskusjonsøvelser tilpasset nettopp din organisasjon. De er klare til å tas i bruk, og du trenger ingen spesiell kompetanse for å lede en slik diskusjonsøvelse.

Hensikten og målsettingen med å lage slike øvelser er å øke bevisstheten omkring digitale sårbarheter og gjøre samfunnet bedre forberedt på å håndtere uønskede digitale hendelser.

Øvelsene skal treffe organisasjonen, både ledelse og fagmiljø, og ikke nødvendigvis bare IKT-miljøene. Det er derfor utarbeidet tolv diskusjonsøvelser (øvingspakker) innen digital sikkerhet og beredskap.

Hver øvelse inneholder et aktuelt scenario med tilhørende læringsspørsmål. Det er ingen fasit eller test – hensikten er å få frem en god og bevisstgjørende diskusjon. Øvelsene finner du på ovelse.no og det koster ikke noe å benytte disse. Ta øvingspakkene i bruk, og husk at dette skal være en øvelse og ikke en prøvelse.

Ikke bestilt opplæringspakka ennå?

Om du ennå ikke har bestilt NorSIS sikkerhetsopplæring, som er gratis for alle med 0-20 ansatte og rimelig for alle andre, har du fortsatt sjansen. Vi tar i mot bestillinger ut oktober.
Mer informasjon og bestilling av opplæringspakken.