Følg nyhetsstrøm fra NorSIS (feed)


Vår feed har fått ny adresse

Ved overgang til nye nettsider ble adressen til vår nyhetsfeed endret.

Ny adresse: https://norsis.no/feed/

Vår tidligere adresse, norsis.no/rss/alle.xml skal derfor fjernes om dere benytter denne på egen intranett eller tilsvarende.

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.