Fokus på åpenhet om IKT-hendelser


Nasjonal sikkerhetsmyndighet har utarbeidet nye anbefalinger om åpenhet om IKT-hendelser.

Det er mye mørketall om datainnbrudd hos virksomheter, noe som Mørketallsundersøkelsen fra 2014 avdekket. Resultater fra denne undersøkelsen viste at halvparten av norske virksomheter er utsatt for datainnbrudd i en eller annen form, men kun 5% av store virksomheter meldte om dette i undersøkelsen. NorCERT melder om 88 alvorlige dataangrep i 2014, en klar økning fra 51 i 2013.

For å møte bekymringen over at mange virksomheter ikke deler informasjon om dataangrep, har NSM utarbeidet anbefalinger om åpenhet om IKT-hendelser. NorSIS har samarbeidet med NSM om anbefalingene i tillegg til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Politidirektoratet (POD) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).

Ved å dele informasjon om dataangrep med andre aktuelle aktører så kan man sette andre virksomheter i stand til å forebygge, avdekke og håndtere hendelser. Videre kan mer åpenhet føre til at samfunnet ser og forstår det viktige behovet for informasjonssikkerhet i både offentlig og private virksomheter.

Les mer:

Sikkerhetsbloggen

Mørketallsundersøkelsen 2014