Flere søkere til informasjonssikkerhetsstudiet.


Flere er interessert i å forfølge en karriere innen informasjonssikkerhet.

Høgskolen i Gjøvik (HiG) er vertsinstitusjon for Center for Cyber and Information Security ( CCIS ). Dets studieprogrammer i informasjonssikkerhet utgjør derfor en viktig kjerne for CCIS.

Søkertallene til HiGs studieprogrammer i informasjonssikkerhet er nå klare og viser at flere er interessert i å forfølge en karriere innen informasjonssikkerhet ved institusjonen.

Sammenlignet med 2014 har programmene økt betydelig i popularitet og i forhold til ledige plasser. Det er 78 søknader til bachelorstudiet, sammenlignet med 66 i 2014, noe som betyr en økning på 18,2% i forhold til i fjor og 3,9 søknader per tilgjengelig studieplass.

Masterprogrammet i informasjonssikkerhet har mottatt 91 søknader, noe som er en økning på 82% i forhold til 2014s 50 søkere. I tillegg var det 38 søknader til deltidsversjonen av masterprogrammet, som er en økning på 46% sammenlignet med i fjors 26 søknader.

Også i år vil det bli presentert 26 informasjonssikkerhetsoppgaver i slutten av semesteret; 18 er masteroppgaver og 8 er bacheloroppgaver. Oppgavene dekker et bredt spekter av emner, fra biometri til nettkriminalitetsanalyse, malwareidentifisering, prosesskontrollsystemer og nettverksadministrasjon.

Les mer om CCIS her.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.