Flere nye oppdateringer


Oracle, Ubuntu, Adobe Flash Player, Google Chrome og SAP har nye oppdateringer.Oracle kommer med rettelser til 19 sårbarheter i Java. I tillegg er det rettelser på 150 sårbarheter i andre programmer i Oracles kvartalsvise oppdatering.

SAP kommer også med rettelser for fire sårbarheter i januar.

Ubuntu har også kommet med sikkerhetsoppdateringer som retter flere sårbarheter til Ubuntu versjonen 10.04 LTS, 12.04 LTS, 14.04 LTS og 14.10.

Adobe kom med ny sikkerhetsoppdatering for Flash Player 22. januar. Sårbarheten som rettes kan potensielt gi en angriper tilgang til datamaskinen.

Google Chrome har kommet med versjon 40.0.2214.91 som gjelder for Widows, Mac og Linux, som retter flere sårbarheter. Sårbarhetene kan gi en angriper mulighet til å få tak i dine personopplysninger eller til å gjøre tjenestenektangrep (DOS).

NorSIS anbefaler

Følg med på alle oppdateringer for alle programmer som virksomheten har installert.

Test oppdateringene og installer disse så raskt som mulig.

Installer gjerne verktøy som bistår med å avdekke hvilke programmer som skal oppdateres og hvordan du gjør det.

Les mer

Om Oracles oppdatering

Om oppdatering av Ubuntu

Om oppdatering til SAP

Om oppdatering til Adobe

Om oppdatering til Google Chrome

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.