Flere meldinger om Facebooksvindler


NorSIS får vi stadig flere henvendelser om ulike typer svindler som bruker Facebook som kanal.

Det er ulike svindler som vi har fått tilbakemelding om.

En type som vi ikke har fått verifisert, men har klare indikasjoner på at gjøres er at reklamen på sidene kjøpes opp av personer som enten ønsker å spre virus, eller drive phishing.  Disse reklamene kan målrettes mot spesielle grupperinger, f.eks. basert på kjønn, lokalisering osv.

En annen type svindel som vi nå får meldinger om er lenker og tilbud som dukker opp fra en profil. denne profilen er medlem i en rekke forskjellige grupper. Slik spres disse lenkene til et stort antall personer. Etter noen dager forsvinner profilen som om den er slettet. det går derfor ikke an å rapportere denne som en svindelprofil.  Etter en periode våkner den opp igjen, og gjør det samme.

Vi ser at svindler og spredning av virus til stadighet tar nye former og skifter kanaler. Grunnen til at Facebook er et populært medium for svindlere er at man ofte er innenfor tillitsbarrieren ved at man allerede er venn med vedkommende som sender lenken.

NorSIS anbefaler:
Vi må være våkne når vi bruker nettet. På nett kan hvem som helst bli hvem som helst. det er ikke alltid avsenderen er den det ser ut som. Hvis noen forsøker å få deg til å laste inn noe, besøke spesielle lenker, legge igjen informasjon bør vi vurdere om det er lurt.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.