Flere målrettede angrep i Norge


Norge har hatt en stor økning i målrettede angrep. NorCERTs kvartalsrapport viser en kraftig økning av angrep på norske nettsteder.

Det er også en økning på alvorlig kriminalitet, som industrispionasje. Det er både offentlige og private bedrifter som blir rammet av dette.

Telenor har beskrevet hvordan de ble rammet, og dette viser overfor andre også hvordan situasjonen er. Trolig er også mange flere enn de som vet de er rammet også rammet av spionasje eller andre former for datakriminalitet.

Dagens Næringsliv refererer fra Beredskapskonferansen i forrige uke hvor generalmajor Roar Sundseth sier at den største trusselen mot olje- og gassindustrien vår er industrispionasje på nett. Sundseth sier til DN at vi ligger langt fremme på olje og gass, vi har skapt revolusjonerende teknologi og det er mange som er interessert i å få tak i informasjon om de nyvinningene vi har kommet frem til. Interessen er stor fordi det er snakk om mye penger.

NorCERT dobler bemanningen for å kunne håndtere alle angrepene. De skal rekruttere 20 nye ansatte, noe som vil sikre bemanning hele døgnet.

NorSIS anbefaler

Norske bedrifter må sette seg inn i truslene som hele tiden er i endring. Det er mange sikkerhetskonferanser som arrangeres, og der informasjon utveksles om trusselbilde. Det er viktig at også bedrifter som ikke har dedikert sikkerhetsansvarlig også møter på slike arenaer og holder seg oppdatert, både i forhold til truslene, men også i forhold til hvilke tiltak som kan demme opp. NorSIS har oversikt over noen av disse på https://www.norsis.no/arrangementer/

I oktober, som er Nasjonal Sikkerhetsmåned, legger NorSIS til rette for opplæring av ansatte i norske virksomheter, for å bedre demme opp mot truslene vi ser.

Vi arrangerer også en foredragsdugnad, der vi ber sikkerhetseksperter i Norge gi et foredrag til andre. Disse foredragene kan bestilles av bedrifter som f eks vil ha interne arrangementer i oktober. Opplæringspakken kan du lese mer om og bestille på sikkert.no.

NorSIS oppfordrer  til å sende inn foredrag på http://www.sikkert.no/foredrag/
Foredrag kan bestilles på samme side.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.