Flere leverandører ute med sikkerhetsoppdateringer


Microsoft, Adobe og Google oppdaterer programmene sine.

Microsoft oppdateringer for Mai

Oppdateringen fra Microsoft retter 13 svakheter. Tre av oppdateringene er rangert som kritiske. To av disse var rettet mot Internet Explorer inkludert MS14-021 ble gitt ut 1. mai. I tillegg ble det også gitt ut en kritisk oppdatering til Sharepoint Server.

https://technet.microsoft.com/library/security/ms14-may 
http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2014/05/13/the-may-2014-security-updates.aspx 

Adobe oppdaterer Adobe Reader og Acrobat

Adobe har sluppet oppdatering for Adobe Reader og Acrobat. Oppdateringen omfatter Windows og Mac og retter 11 svakheter. Svakhetene er rangert som kritiske.

http://helpx.adobe.com/security/products/reader/apsb14-15.html

Google oppdaterer Chrome

Google har sluppet ny versjon av nettleseren Google Chrome. Ny versjon retter tre svakheter der alle er rangert som “høy”.

http://googlechromereleases.blogspot.no/2014/05/stable-channel-update.html

Kilde: Telenor Sikkerhetssenter

NorSIS anbefaler.

  • Oppdater programmene snarest.
  • Skru på automatisk oppdatering der dette er mulig.
  • Kjør en sjekk av PC-en og se om det er andre programmer som også må oppdateres. Mange programmer kommer ikke med automatiske rettelser slik som Microsoft gjør. Installer gjerne et verktøy som hjelper deg med dette. Forslag til slike verktøy finner du på https://norsis.no/sikkerhetsverktoy/
  • For virksomheter, anbefaler vi at oppdateringene testes først slik at man ser at applikasjonene fortsatt fungerer med nye versjoner.