FIRST konferanse i Washington


«Forum for Incident Response and Security Teams» (FIRST) arrangerer i høst sin første konferanse direkte rettet mot energisektoren.«Forum for Incident Response and Security Teams» (FIRST) arrangerer i høst sin første konferanse direkte rettet mot energisektoren. Tanken er å fokusere på “computer incident response”, og å synliggjøre hvordan håndtering av hendelser i komplekse kontrollsystemnettverk kan tilrettelegges sammen med håndtering av andre datahendelser.
I tillegg til å gi verdifull kunnskap er konferansen tenkt å være et sted for kontaktskapning mellom relevante aktører, både innenfor og på tvers av sektorer.

På programsiden fokuserer FIRST på innhold med stor informasjonsverdi og har allerede fått tak i sterke navn fra hendelseshåndtering og penetrasjonstesting i sektoren.
Det arrangeres to parallelle track, et strategisk og et teknisk.
http://www.first.org/events/symposium/energy2013/program

Det vil arrangeres flere kurs, deriblant “TRANSITS”. TRANSITS er et kurs rettet mot de som  vil formalisere og danne et CSIRT (Computer Security Incident Response team). Det er også egnet for nye CSIRT, eller nye CSIRT-medlemmer.

Konferansen går av stabelen 28.- 29.oktober i Virginia, nær Washington (Dulles flyplass).
http://www.first.org/events/symposium/energy2013

FIRST er en ikke-kommersiell koalisjon av 280 hendelseshåndterings- og sikkerhetsteam fra 61 land over hele verden. Norske medlemmer i FIRST er BF-SIRT, DNB IRT, NorCERT, mIRT, Statoil CSIRT, TCERT, UiO-CERT og Uninett CERT http://www.first.org/

Alle som vil melde seg på kan få en rabttkode for å få “early bird”
registreringsavgift på $95 ved å oppgi “NorSIS nyhetsabonnent” ved påmelding.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.