Firefox v. 23 og Thunderbird 17.0.8


Mozilla har sluppet versjon 23 av FireFox og versjon 17.0.8 av Thunderbird.Disse versjonene retter flere kritiske svakheter.

NorSIS anbefaler:
Det anbefales å oppgradere til siste versjon så raskt som mulig.
Oppdateringen finner du her:
Siste versjon av Firefox

Siste versjon av Thunderbird

Anbefalt lesning:
http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefox.html

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.