Finansbransjens råd for en sikker digital hverdag


Skru på to-faktor autentisering på e-posten din. Det gjør den vanskeligere å overta for svindlere enn om du kun sikrer den med et passord. Det er Eivind Gjemdal i Bits sitt viktigste råd til alle digitale brukere som ønsker å beskytte seg mot svindlere. Rådet gav han i sitt innlegg under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. sept.

Som representant for finansbransjen er han naturlig nok opptatt av sikkerhet og å bevare egne verdier. Han sier at de aller fleste av oss har mellom 20-30 steder vi logger oss på med brukernavn og passord. Det er mange passord å holde styr på. Dersom en svindler klarer å overta eposten din har vedkommende så og si full tilgang til alle steder du har pålogging. Ved å sende ut din e-post til «glemt passord»-funksjonen på ulike nettsider vil de gjennom de nye passordene de får tilsendt få bekreftet hvor du har brukerkontor. Samtidig får de full tilgang til brukerkontoen din. Ved å skru på tofaktor- autentisering hindrer du dette i de fleste tilfeller.

Manipulering er det nye trenden blant svindlere

Gjemdal understreker at angrepene vi utsettes for, stadig blir både mer utspekulerte og mer målrettede. Han poengterer at mennesket er det svake leddet og derfor det som er lettest å angripe. Manipulering er derfor den nye trenden blant svindlere. Både ledelse- eller direktørsvindel og kjærlighetssvindel er svært utbredt.

Flere svindlere må straffes

Finansbransjen er også opptatt av at flest mulig cyberkriminelle må tas. I de fleste sakene Bits kommer over finnes det, etter Gjemdals syn, gode nok bevis til å få tatt bakmennene. Selv med begrensede ressurser. Ved å straffe flere unngår man det han kaller hai-effekten. Når svindlere lykkes, tiltrekkes flere svindlere akkurat slik blod tiltrekker haier. Det er derfor viktig at politiet benytter den gode kunnskapen de faktisk har, til å etterforske og straffe flere svindlere.

 

 

Dette er det fjerde av syv klipp fra innleggene som ble holdt under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. september 2018. Det første omhandlet Rufo AS og daglig leder Knut Steinnes sin fremleggelse av hvordan det for deres virksomhet har vært å bli svindlet for 735.000kr. Videre har vi vist åpningsinnlegget til Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet og innlegget fra NSM v/ fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet Bente Hoff som presenterte NSMs rapport; Et sikkert digitalt Norge – IKT-risikobilde 2018. I de kommende klippene kan du se hvordan leder av politiets nye nasjonale cyber crime-senter (NC3), Microsoft og Buypass svarer på noen av Knut Steinnes´ oppfordringer, og hvordan de jobber for at virksomheter ikke skal bli svindlet på nett.