Fidusprisen 2017


Coop Norge Handel AS er årets vinner av Fidusprisen. Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten om behovet for informasjonssikkerhet hos privatpersoner og i næringslivet. Kandidatene til prisen er resultat av en bred spørreundersøkelse blant forbrukere.

I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere virksomheter og bransjer ut fra tillit til hvordan de behandler forbrukernes personopplysninger. I år var det totalt fire nominerte virksomheter utpekt av folkejuryen. Årets finalister var Coop Norge Handel AS,  Norsk Tipping AS, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Fagjuryen har intervjuet og evaluert alle kandidatene og utpekt Coop Norge Handel AS til årets vinner av Fidusprisen 2017.

Juryens begrunnelse er at Coop handel Norge AS over tid nå har hatt har et  stort fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse, Coop er i front av sin bransje og tar et samfunnsansvar innenfor bekjempelse av datakriminalitet og forebyggende informasjonssikkerhetarbeid som er utover det som kan forventes. Coop hedres for sitt arbeide med sikkerhetskultur, håndtering av sikkerhetshendelser og sin vilje og evne til prioritering av informasjonssikkerhet i praksis og for sine aktiviteter knyttet til informasjon og opplæring av sine ansatte og kunder.

Direktør i NorSIS, Peggy S. Heie fremhever følgende –  Vi er veldig stolte over å kunne utrope Coop som årets vinner av Fidusprisen. Vi håper også at Coop sitt arbeid kan inspirere andre – uavhengig av bransje. I en tid der digitaliseringen er øverst på agendaen til myndigheter og næringsliv – så bidrar Coop til mer trygghet knyttet til bruk av digitale tjenester og spesielt innen varehandelbransjen”.

Hvorfor er Fidusprisen prisen viktig?

Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og mengden av sensitiv informasjon som forvaltes på ulike måter til ulike formål øker. Samtidig har datakriminaliteten blitt mer avansert, målrettet og skjer hyppigere. Å sikre informasjon er en svært viktig oppgave med betydning for forbruker, virksomhetens omdømme og som bidrag til et trygt digitalt samfunn.

Om Fidusprisen og jury

Prisen ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og NorSIS kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene.