Fidusprisen 2016


Skandiabanken er årets vinner av Fidusprisen. Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten om behovet for informasjonssikkerhet hos privatpersoner og i næringslivet. Kandidatene til prisen er resultat av en bred spørreundersøkelse blant forbrukere.

I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere virksomheter og bransjer ut fra tillit til hvordan de behandler forbrukernes personopplysninger. I år var det totalt fire nominerte virksomheter utpekt av folkejuryen. Årets finalister var Coop,  Finn.no, Skandiabanken og Gjensidige forsikring. Fagjuryen har intervjuet og evaluert alle kandidatene og utpekt Skandiabanken til årets vinner av Fidusprisen 2016.

Juryens begrunnelse er at Skandiabanken gjennom flere år har hatt stor tillit i befolkningen og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som involverer kundene i stor grad, samt ivaretar deres behov for sikre tjenester på en svært god måte. Vinneren har også arbeidet aktivt med sikkerhetskultur, som omfatter informasjon og opplæring av sine ansatte og kunder.

Fungerende direktør i NorSIS, Peggy S. Heie fremhever følgende – Vi er veldig stolte over å kunne utrope Skandiabanken som årets vinner av Fidusprisen. Vi håper også at Skandiabankens arbeid kan inspirere andre – uavhengig av bransje. I en tid der digitaliseringen er øverst på agendaen til myndigheter og næringsliv – så bidrar Skandiabanken til mer trygghet knyttet til bruk av digitale tjenester”.

Hvorfor er Fidusprisen prisen viktig?

Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og mengden av sensitiv informasjon som forvaltes på ulike måter til ulike formål øker. Samtidig har datakriminaliteten blitt mer avansert, målrettet og skjer hyppigere. Å sikre informasjon er en svært viktig oppgave med betydning for forbruker, virksomhetens omdømme og som bidrag til et trygt digitalt samfunn.

Om Fidusprisen og jury

Prisen ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og NorSIS kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene.