Fidusprisen 2014 går til Norsk Tipping


Årets vinner av Fidusprisen er Norsk Tipping

Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten hos privatpersoner og i næringslivet om behovet for informasjonssikkerhet. Kandidatene er fremkommet gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere utført av YouGov. I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere bedrifter og bransjer ut fra tillit til hvordan de behandler forbrukernes personopplysninger. I år var det totalt 5 nominerte fra bransjer utpekt av folkejuryen. De nominerte er Skandiabanken, Forsvaret, Skatteetaten, Telenor og Norsk Tipping. Fagjuryen har blant disse toppkandidater utpekt Norsk Tipping til årets vinner av Fidusprisen 2014.

 

Fidusprisen 2014 går til Norsk Tipping

Fidusprisen 2014 deles ut av NorSIS i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd under årets Sikkerhetskonferanse i Oslo. Selve prisutdelingen ble i dag gjort av Statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis – og beredskapsdepartementet. Årets vinner ble Norsk Tipping fordi de har innført en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet som sikrer virksomheten i alle ledd. Dette inkluderer kunden, kommisjonærer og leverandører. Arbeidet Norsk Tipping har gjort med informasjonssikkerhet er også viktig da de håndterer et stort antall kunder i en bransje som er utsatt og som må forholde seg til mange aktører i flere ledd. Derfor er arbeidet til Norsk Tipping innen informasjonssikkerhet et eksempel til etterfølgelse uansett bransje eller virksomhet.

Juryformann Peggy S. Heie fra NorSIS fremhever også følgende – ”I tillegg håper vi prisen gjør privatpersoner mer oppmerksomme på håndteringen av egne opplysninger”.

Fidus2014 Foto Even Rise, Aktuell Sikkerhet[1]

I bildet fra venstre: Statssekretær fra Justis-og beredskapsdepartementet- Hans Røsjordet, Sikkerhetssjef i Norsk Tipping – Trond Laupstad og konstituert Adm.dir i NorSIS – Tone Bakås.

Foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet

 

Hvorfor er Fidusprisen prisen viktig?

Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og håndterer og forvalter dermed også mer sensitiv informasjon. Samtidig er dataangrepene blitt mer avanserte, ondsinnede, målrettede, og hyppigere. Dermed blir det å sikre informasjon en svært viktig oppgave både for å sikre forbruker, virksomhetens omdømme og med betydning for vårt digitale samfunn.

 

Om Fidusprisen og jury

Prisen er et samarbeid mellom NorSIS og YouGov. Og ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra NorSIS, Datatilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSR) kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene.

 

Kontaktperson for Fidusprisen ved Norsk Senter for Informasjonssikring:

Juryformann – Peggy S. Heie. Mobil: 997 86 904. Epost: peggy@norsis.no

 

Les mer om Fidusprisen, oversikt over tidligere vinnere og annen relevant informasjon her:

 

Om Fidusprisen

 

Om NSR Sikkerhetskonferansen

 

YouGov