Ferietid er høytid for svindel


Ferievikarer møter samme utfordring som nyansatte når det gjelder håndtering av sikkerhetstrusler mot virksomheten. Disse bør få en opplæring i hvilke svindelmetoder virksomheten står ovenfor så snart de er i gang med arbeidet.

Om sommeren treffes veldig mange virksomheter og ansatte av fakturasvindlere, direktørsvindlere og andre former for svindel. Svindlerne tar gjerne kontakt på telefon. – Vi mener det er svært viktig at ledere i virksomheter gjør sine ansatte oppmerksomme på dette, kanskje særlig de sommervikarer eller de som er ansatt bare for en kortere periode, sier Peggy Heie, direktør i NorSIS.

Det er for sent å tenke opplæring i dette den dagen virksomheten har tapt penger ved at noen har betalt en falsk faktura eller lastet ned et ondsinnet program som har kryptert virksomhetens data.

Nyttige veiledere og nyhetssaker på nettvett og NorSIS – nettsidene

Nettvett.no inneholder en rekke veiledninger i hva og hvordan du kan gi dine ansatte opplæring og råd i sin jobbhverdag. Vi i NorSIS oppdaterer veiledningene og skriver nyhetsartikler når vi oppdager nye trusler eller økt aktivitet innenfor enkelte typer svindler. Dette varsler vi også om i vårt nyhetsbrev.

Et eksempel på en nyttig veileder om økonomisk svindel rettet mot bedrifter finner du her:

https://nettvett.no/okonomisk-svindel-rettet-bedrifter/

Gratis opplæringspakke for virksomheter med under 20 ansatte

I tillegg til drive tjenesten nettvett.no er NorSIS nasjonal koordinator for Nasjonal Sikkerhetsmåned på oppdrag fra Justisdepartementet. I Norge er målet for sikkerhetsmåneden at alle virksomheter skal lære opp sine ansatte i informasjonssikkerhet i oktober.

Hva innholder opplæringspakken?

Tema for årets sikkerhetsmåned er «ny teknologi» og «nettvett». Hva betyr ny teknologi for den enkelte arbeidstaker i hverdagen? Og hvordan kan vi best sørge for at vi som ansatte ikke blir det svakeste leddet i virksomheten som brukere av ny tekologi?

Opplæringspakken inneholder åtte e-læringsmoduler om årets to tema. E-læringen er levert av XtraMile. I tillegg til e-læringen inneholder pakken plakater, filmer og en ppt-presentasjon om temaet for sikkerhetsmåneden. Presentasjonen er laget for internt bruk, slik at en leder kan holde den for sine ansatte for å motivere dem til å gjennomføre e-læringen og lære om temaene.

 

Priser for opplæringspakken er:

Virksomheter med 1-20 ansatte – Gratis

Virksomheter med 21-100 ansatte – 2.700,- eks. mva.

Virksomheter med 101-500 ansatte – 9.700,- eks. mva.

Virksomheter med 501+ ansatte – 21.500,- eks. mva.

Les mer om og bestill opplæringspakken her: https://norsis.no/nsm/opplaering/