Fakturahaier i ferietiden


Har du ikke bestilt noe, skal du ikke betale!

Like før ferietid er det ofte hektisk på arbeidsplassen, og mange har ferievikarer som ikke er godt kjent på arbeidsplassen.

Sannsynligheten for at falske fakturaer blitr betalt øker, og da øker også svindlernes innsats.
Anne Dybo i Økokrim sier til Dine Penger at det er mange gjengangere blant svindlerne. Hun advarer mot å betale fakturaer, da man da binder seg til slike avtaler og det er vanskelig å komme ut av det.

Kataloghaier er svindlere som fakturerer for katalogtjenester på nett. Tjenestene finnes ikke eller de som får faktura har ikke bestilt tjenesten.  Fakturahaier er tilsvarende, men det kan være ulike tjenester og varer det faktureres for, og leveransene kommer ikke.

Tidligere i år har Skatteetaten anmeldt to tilfeller av falsek fakturaer rettet mot bedrifter, hvor Skatteetaten er oppgitt som avsender. Kontonummeret angitt på fakturaen tilhørte ikke Skatteetaten. Dersom du har mottatt faktura fraSkatteetaten, kontroller at kontonummeret på faktura og på selvangivelsen din er like.

 

NorSIS anbefaler

  • Ha gode rutiner i forhold til behandling av fakturaer, også i ferietiden.
  • Sjekk leverandøren på nett og hos Brønnøysundregisteret
  • Vær oppmerksom på like bedriftsnavn
  • Be om skriftlig tilbud, ikke si ja på telefon eller sms
  • Sjekk faktura mot bestilling
  • Ikke betal for å bli “kvitt problemet”

Se ekstra på faktura for:

  • Manglende KID-nummer
  • Mangler IBAN-nummer eller BIC-kode
  • Korrekt kontonummer i forhold til tidligere betalinger

Les vår veiledning om nettsvindel

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.