ID-tyveri på internett

Mistenker du at noen har tatt over dine digitale kontoer eller opprettet nye i ditt navn? Da kan du være utsatt for identitetstyveri, også kjent som ID-tyveri, og bør reagere umiddelbart.  

hånd som holder telefon i mørket med koder i grønt lys som lyser opp. Mulig Identitetstyveri

Digitalt ID-tyveri 

Identitetstyveri oppstår når noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet. 

Identitetssvindel er ervervelse av penger, varer, tjenester og andre fordeler eller unngåelse av økonomiske eller andre forpliktelser ved å utgi seg for å være en annen ved bruk av falsk identitet. 

Du bør reagere umiddelbart dersom du mottar informasjon om at det er opprettet en ny konto i ditt navn eller brukerrettigheter og innloggingsinformasjon for kontoer er endret, eller dersom kontoen er overtatt fullstendig av andre. Dette for å begrense omfanget av skaden kriminelle kan gjøre i ditt navn.  
 

Vi har enormt mange kontoer på nett 

Hver og en av oss har i dag registrerte kontoer i alt fra nettbutikker, fysiske butikker og abonnementsløsninger til banker, Skatteetaten, helsetjenester og mange, mange flere. Omfanget av kontoer vi er knyttet til på nett er enormt stort.  

Dersom du opplever et identitetstyveri anbefaler vi at du tar kontakt med så mange som mulig for å begrense skaden kriminelle kan gjøre, men når det vil være en nærmest uoverkommelig jobb å ta kontakt med alle kontoene vi er tilknyttet.    

Du kan også gjøre søk på deg selv i de ulike katalogtjenestene (1881 o.l.) samt hos Google og i andre søkemotorer, for å finne eventuelle nye telefonnumre, adresseendringer, eller om noe nytt og uventet skulle dukke opp om deg på internett. 

Hva bør du gjøre om noen har stjålet din identitet på nett? 

Om du opplever at noen har handlet varer i en nettbutikk i ditt navn så ta kontakt med nettbutikken og informer dem snarest. 

I tillegg bør du:

  1.  få oversikt over omfanget
  2. anmelde til politiet 
  3. kontakte bank og sperre kort umiddelbart 
  4. følge med på posten din
  5. følge med på kontoutskrifter 
  6. ta kontakt med forsikringsselskapet ditt
     

Mange svindlere benytter ulike sosiale medier for å samle sammen mer informasjon om deg for å bygge en mest mulig troverdig profil eller bruke informasjonen i svindelforsøk mot deg. Vi i NorSIS kan hjelpe deg dersom du ønsker å sperre eller slette digitale kontoer.  

hender på tastatur med koder som ligger som et lag over

ID-tyveri

ID-tyveri 30.05.2022


Under veiledninger finner du våre råd der du trinn for trinn blir fortalt hvordan du skal gå frem for blant annet å:  

Fant du ikke svar på det du lurte på?  

Kontakt oss i NorSIS, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.  
Kontaktskjemaet finner du her.  

Telefon: (+47) 40 00 58 99 
E-post: post@norsis.no 

Nb. husk at du ikke må sende sensitiv informasjon i epost