Få oversikt over oktober aktiviteter


Spennende seminarer, foredragsmuligheter og konferanser.

 

NorSIS arrangerer for femte gang Nasjonal Sikkerhetsmåned med start den 1.oktober 2015. I en måned er det dugnad og felles innsats for å gi alle en mulighet til å dele og få mer kunnskap om informasjonssikkerhet. På www.sikkert.no finnes en oversikt over foredrag, arrangementer og informasjon om opplæringspakken.

 

Foredrag

I forbindelse med årets foredragsdugnad, kan du gi eller via www.sikkert.no booke foredrag til din bedrift. Dette er et viktig gratis tiltak som kan bidra til økt bevissthet og riktige tiltak uavhengig av bedriftens størrelse eller geografiske plassering. Se på oversikten og finn noe som kan bidra til at din bedrift får økt kunnskap om informasjonssikkerhet.

 

Arrangementer

Oktober er også en hektisk måned med flere ulike arrangemeneter over hele landet. Blant annet holder WatchCom frokostmesinarer hver onsdag i oktober. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Nasjonal sikkerhetsdag 2015 i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Les mer om arrangementetet her.

 

Opplæringspakken

I fjor brukte over 270 000 ansatte opplæringspakken. Også i år har NorSIS mottatt mange forespørsler om e-læring for ansatte og siste frist til å bestille opplæringspakken for i år er 1. oktober.

Se og del gjerne våre Sikkerhetsråd og besøk vår butikk for smarte sikkerhetspåminnelser.

 

Internasjonalt

EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA, inviterer også i år alle land i Europa til å delta aktivt i årets kampanje. Norge har vært en svært aktiv deltager siden oppstart, og vi ser frem til atter en spennende og inspirerende sikkerhetsmåned.