Få med din virksomhet på Nasjonal Sikkerhetsmåned


Planleggingen av Nasjonal sikkerhetsmåned er i gang. Dette er det 9. året NorSIS er koordinator for denne felles dugnaden for en tryggere digital hverdag. I år blir det bedre enn noen gang før.

Fredag var en rekke premissgivere for Nasjonale Sikkerhetsmåned samlet i Oslo for å evaluere 2018-kampanjen, og gi innspill til 2019-kampanjen. DIFI, NSM, Kripos, Sikresiden.no, BITS AS, DSS, KINS, XtraMile og NTNU bidro alle med sin erfaring, læring og mange gode ideer inn i NorSIS sin videre planlegging. Det er viktig for oss at sikkerhetsmåneden er en omforent på den måten at både private og offentlige bidrar på flere måter for å skape et tryggere digitalt samfunn.

Åres tema er «Ny teknologi» og «Nettvett»

Temaene for den europeiske sikkerhetsmåneden 2019 er Emerging Technologies og Cyber Hygiene. Vi har valgt å oversette dette til «Ny teknologi» og «Nettvett». Møtet hos Difi ble blant annet benyttet for å tillegge disse temaene innhold. Den faglige innrettingen av sikkerhetsmåneden 2019 kommer vi tilbake til. NorSIS fikk i møtet både gode innspill til innhold i temaene og metoder for å spre budskapet til ulike målgrupper. Samtidig ønsker vi enda flere aktører som vil bidra til at Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 blir en suksess.

Sørg for intern opplæring og bli med på det nasjonale løftet for en trygg digital hverdag

Sikkerhetsmåneden er en dugnad som gjennomføres i oktober hvert år. Slagordet for kampanjen er «Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag». Målet er at alle virksomheter skal bruke oktober for å sørge for at de ansatte er bevisst digitale trusler og får opplæring i hva disse er og hvordan de skal håndteres. Hensikten er å bidra til økt verdiskapning og velferd. Det er fordi alle ansattes oppførsel og handlinger på nett og i det digitale rom, påvirker omgivelsenene og derfor virksomheten de jobber. Undersøkelser viser at svært mange sikkerhetshendelser unnskyldes med uflaks og «menneskelig svikt».

Opplæring er den beste måten å møte dette trusselbildet. Sammen med samarbeidspartnere utarbeider NorSIS hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Opplæringspakken er gratis for alle med 1-20 ansatte. Større virksomheter betaler ut fra antall ansatte, men kun opp til en makssum på 21.500,-.

Hva ønsker vi fra våre samarbeidspartnerne?

I tillegg til å oppmuntre alle til å bruke opplæringspakken, planlegger vi en rekke aktiviteter og arrangementer i sikkerhetsmåneden. I år forsøker vi også å få sikkerhetsmåneden til å vare utover bare oktober. Det er både for å skape en bevissthet om oktober som en viktig måned for opplæring av egne ansatte, men også å sørge for at informasjonssikkerhet blir en større del av vår hverdag enn det er for de fleste i dag.

For å kunne gjennomføre dette, trenger vi samarbeidspartnere. Vi ønsker samarbeidspartnere både for økonomisk støtte slik at vi kan utvikle sikkerhetsmåneden år etter år, og for faglige innspill som å donere et foredrag til foredragsdugnaden, lage og spre filmer og podcasts om temaene for sikkerhetsmåneden, kvalitetssikring av det faglige innholdet i opplæringspakken, å bidra til å spre opplæringspakka i ulike mediekanaler og for å fremme caser og medieutspill som bidrar til oppmerksomhet om informasjonssikkerhet og nasjonal sikkerhetsmåned. Særlig budskapet om at det er et behov for å sørge for opplæring av egne ansatte. Vil og kan du og din virksomhet være med på laget? Ta kontakt med oss på post@norsis.no

 

Les mer om samarbeid om Nasjonal sikkerhetsmåned her…..

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.