Evalueringsmøte i Wien


Totalt 32 land arrangerte sikkerhetsmåned i år.

 

European Union Agency For Network And Information Security (ENISA) inviterte denne uke alle land i Europa som har arrangert sikkerhetsmåneden, til å samles i Wien for en felles evaluering. Totalt 32 land har i år gjennomført sikkerhetsmåneden på ulikt vis og viser økt interesse, deltakelse og betydning av sikkerhetsmåneden i Europa.

NorSIS var tilstede med nestleder Tone H. Bakås, som stolt presenterte blant annet hvordan sikkerhetsmåneden ble gjennomført i Norge, hvilke samarbeidspartnere vi har og økning i bruk av opplæringspakken. Vårt fokus på samarbeidspartnere ble positivt lagt merke til av ENISA, samt økning i antall som benyttet seg av opplæringspakken vår.

  • Det er veldig spennende å få være her og møte deltakere fra andre land som også arrangerer sikkerhetsmåneden. Det inspirerer til å tenke nytt og videre for Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge, men er også en bekreftelse på de tiltak vi gjør riktig. Det er spesielt to ting jeg vil fremheve da. Det første er det fokus vi har på våre samarbeidspartnere. Det igjen bidrar til økt deltakelse og bevisstgjøring nasjonalt f. eks via ulike arrangementer og tiltak. Det andre er vår satsning på opplæringspakken i samarbeid med Junglemap. I år økte brukere av opplæringspakken fra 270 000 i 2014 til 364 000 i 2015.”, sier nestleder i NorSIS, Tone H. Bakås.

 

Fra venstre: Nestleder Tone H. Bakås, Reichard Andreas, AT coordinator ved Austrian Federal Chancellery, og Daria Catalui fra ENISA.
Fra venstre: Nestleder i NorSIS – Tone H. Bakås, Reichard Andreas ved Austrian Federal Chancellery, og Daria Catalui fra ENISA.

Evalueringsmøtet ble ledet av Daria Catalui fra ENISA, og vertskap var Reichard Andreas ved Austrian Federal Chancellery.

Møtet viet også tid til planlegging for neste sikkerhetsmåned i 2016. ENISA og deltakerland er derfor kommende desember allerede i gang med planlegging for neste års sikkerhetsmåned. – ”Vi gleder oss allerede og ser frem til en ny og spennende planleggingsperiode sammen med ENISA, andre deltakerland og våre samarbeidspartnere”, sier Tone H. Bakås.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.