Evaluering Nasjonal sikkerhetsmåned


NorSIS arrangerer evalueringsmøte for Nasjonal sikkerhetsmåned 28.1.2016 i Oslo.

NorSIS inviterer tidligere og nye partnere til evaluerings- og planleggingsmøte for Nasjonal sikkerhetsmåned.

Fjorårets 32 partnere er spesielt invitert, og vi ønsker også nye samarbeidspartnere velkommen til møte 28.1.2016  kl 12-15 i Oslo.

Dersom du ønsker å delta, send en epost til tone@norsis.no innen 22.1.2016.