Europeisk sikkerhetsmåned for åttende gang


 Den Europeiske sikkerhetsorganisasjonen ENISA markerer i dag åpningen av sikkerhetsmåneden med en animasjonsfilm om svindel og bedrageri.

Tenk før du klikker

1.oktober innledes den europeiske sikkerhetsmåned 2020, under temaet «Think before U click». Årets kampanje er den åttende i rekken fra EU, og samordnes av EU-kommisjonen og EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA, med støtte fra EU-landene og mer enn 300 partnere fra ulike bransjer. NorSIS representerer Norge, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Årets ENISA-kampanje heter «Think before U Click», og kretser rundt sikkerhetsspørsmål og digitaliseringen av vårt hverdagsliv. Kampanjen oppmuntrer oss alle til å tenke oss om før vi klikker, og løfter fram ulike eksempler som gjør det lettere å identifisere og håndtere digitale trusler.

Svindel og digital kompetanse

Hovedtemaene for kampanjen er svindel og bedrageri og digitale ferdigheter. Målet med det første temaet er å oppmuntre folk til å være mer bevisste på svindel og bedrageri, både i jobbsammenheng og privat. Det andre temaet, digitale ferdigheter, handler om viktigheten av god digital dømmekraft og nettvett.

ENISA har laget to animasjonsfilmer til årets kampanje. 1.oktober er det Europa-premiere på filmen om svindel og bedrageri.

Se den norske versjonen av filmen.

”Cybersecurity is a Shared Responsibility”

Delta i kampanjen på Twitter @CyberSecMonth med #CyberSecMonth og #ThinkB4UClick, og på Facebook @CyberSecMonthEU.
Mer informasjon om kampanjen og kampanjemateriell både fra ENISA og landene som deltar i kampanjen, finnes på https://cybersecuritymonth.eu/

Utover i oktober vil vi i NorSIS dele mer av ENISAs materiell i våre kanaler. NorSIS vil også løfte fram temaene fra den europeiske kampanjen gjennom oktober.

Fordi alle må bidra

For at vi skal ha et sikkert samfunn og sikre virksomheter, må alle bidra. Målet med den norske kampanjen i Nasjonal sikkerhetsmåned er å øke kunnskapen og bevisstheten rundt digital sikkerhet, både i virksomheter og blant privatpersoner.

Derfor tilbyr NorSIS blant annet en digital opplæringspakke, som skal bidra til at ansatte i norske virksomheter får grunnleggende innføring i hvordan de kan beskytte seg selv og arbeidsplassen sin. Opplæringspakken er gratis for virksomheter med færre enn 20 ansatte, og ganske rimelig for alle andre.

Opplæringspakken kan bestilles gjennom hele oktober på https://norsis.no/nsm/