Etterretningstjenestens vurdering 2014


Etterretningstjenesten har utgitt en ugradert vurdering om trusler i det digitale rom

Etterretningstjenesten har siden 2011 utgitt en ugradert vurdering av områder som anses som særlig relevante for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

En kort oppsummering fra vurderingen om trusler i det digitale rom.

For fremmede etterretningstjenester, kriminelle og hackere er internett en arena for informasjonsinnhentning og spionasje. Nettverksoperasjoner rettes motnorske interesser, og fremmed etterretning infiltrerer daglig norsk infrastruktur.Det er statlige aktører som utgjør den største trusselen mot norske interesser.

Vurderingen i sin helhet finer du her. (side 58-61 omhandler trusler i det digitale rom)
FOKUS 2014

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.