Etterlyser mer forskning på cybersikkerhet


Norge er totalt avhengig av ikt, samtidig som vi ser en sterk økning av angrep på digital infrastruktur og cyberspionasje.

Dette skriver Morten Irgens i en kronikk i DN denne uke. Videre fremhever han at informasjon er grunnlaget for kunnskap, og kunnskap er grunnlaget for vår velstand. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplevde Norge i 2013 minst 50 særdeles alvorlige teknologibaserte sikkerhets­hendelser som rammet blant andre Telenor og Ulsteingruppen. I 2014 regner NSM med en dobling av alvorlige angrep.

Irgens mener det er betimelig å spørre om vi som nasjon har gjort nok for å bygge den kompetansen og forskningskapasiteten som skal gjøre oss bedre istand til å møte disse utfordringene.

Utfordringen mener han ligger i at Norge er sektorstyrt, og det enkelte sektordepartement har ansvar for at det gjøres adekvat kunnskapsutvikling og forskning innenfor sitt sektoransvarsområde. I Norge er det Justisdepartementet som har ansvaret for at det utvikles en tilstrekkelig forsk­ningskapasitet innen sivil sikkerhetsforskning, og da også innen sivil forskning på cyber­sikkerhet.

Men utfordringen er så stor og etterslepet så alvorlig at det er på tide å lage en nasjonal plan for å bygge opp forsk­ningskapasitet på cybersikkerhet i Norge, avslutter Irgens.

NorSIS støtter Irgens uttalelser.  “Samarbeid på tvers av sektorene om forskning, forebyggig og håndtering av cybertrusselen er nødvendig i et stadig mer teknologiavhengig samfunn”, sier Roger Johnsen, Adm. dir i NorSIS.

 

Les kronikken i sin helhet hos DN (Krever abonnement)

Morten Irgens, er styremedlem i Center for Cyber and Information Security, CCIS og styreformann i NorSIS.