Et sikkert digitalt Norge krever en helhetlig tilnærming


Hvilket trusselbilde står vi overfor og hvordan kan vi redusere våre sårbarheter? Det var noe av det Bente Hoff presenterte under åpningen av nasjonal sikkerhetsmåned 27.09.

Bente er fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).  Presentasjonen tar utgangspunkt i NSMs rapport; Et sikkert digitalt Norge – IKT-risikobilde 2018.

Norge blir stadig mer digitalt. Dette er en ønsket utvikling fordi den bringer mye godt med seg. Den digitale utviklingen gir oss blant annet bedre og mer effektive sikkerhetsverktøy, sikrere systemer og verktøy gjør krisehåndtering i samfunnet bedre.

Økt digitalisering gir nye trusler

Vi har mye kunnskap om digitalisering i Norge. Derfor har vi gode forutsetninger for å kunne møte denne utviklingen på en god måte. Samtidig betyr det at vi legger stadig flere av verdiene våre i komplekse verdikjeder. I tillegg er det ofte vanskelig å ha oversikt over IKT-systemene. Dette gjør at vi stadig avdekker nye trusler.

Angripere leter alltid etter svakeste ledd

Det blir stadig viktigere å understreke at vi alle jobber med sikkerhet. Selv om vi ikke kan gjøre noe med trusselaktørene, er de viktige å kjenne til. Samtidig er det enda viktigere å bruke kunnskapen om disse aktørene til å redusere egne sårbarheter.

Angripere leter alltid etter det svakeste ledd. Det er derfor viktig å jobbe med å redusere egne sårbarheter.

NSMs tips til å redusere egne sårbarheter er å:

  • jobbe sammen om IKT-systemer, på tvers av både virksomheter og sektorer
  • sørge for helhetlig sikkerhetsarbeid i alle virksomheter og at ledere på alle nivå jobber sammen
  • sørge for å ha en modernisert og ryddig IT-portefølje
  • minimere sluttbrukerens mulighet til å gjøre feil

 

Dette er det tredje av 7 klipp fra innleggene som ble holdt under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. september 2018. Det første omhandlet Rufo AS og daglig leder Knut Steinnes sin fremleggelse av hvordan det for deres virksomhet har vært å bli svindlet for 735.000kr. Videre har vi vist åpningsinnlegget til Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet. I de kommende klippene kan du se hvordan, Bits, leder av politiets nye nasjonale cyber crime-senter (NC3), Microsoft og Buypass svarer på noen av Knut Steinnes´ oppfordringer, og hvordan de jobber for at virksomheter ikke skal bli svindlet på nett.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.