Er det behov for personvern i dag?


Ja, ifølge en undersøkelse gjort på tvers av landene i EU.

En undersøkelse gjort for EU-kommisjonen avdekket flere interessante tall. Personvernbloggen har oppsummert rapporten basert på denne undersøkelsen og påpeker at tallene kan gi et pekepinn hvordan det er i Norge. Blant annet melder så mange som åtte av ti at de ikke har full kontroll på sine personopplysninger på nett. I tillegg er to av tre bekymret over denne situasjonen.

Videre fremhever Personvernbloggen at over halvparten av de spurte var uenig i at det er greit at deres personopplysninger blir brukt til å «betale» for gratistjenester på nett. Dette til tross for at nesten alle faktisk gjør dette i dag gjennom bruk av tjenester levert av blant annet Google og Facebook.

I disse dager jobber EU med å reformere lovgivningen innenfor personvern, og forventes å være ferdig i løpet av høsten 2015. Det gamle lovverket er fra 1995 og utdatert med tanke på dagens utfordringer.

NorSIS anbefaler:

  • Kontroller dine personvern- og kontoinnstillinger. Tenk gjennom hvem som skal få lov til å lese om deg, hvem skal få lov til å se dine bilder
  • Ha et bevisst forhold til personvern og bruk av sosiale medier – sett deg inn i hvilke alternativer du har for å beskytte deg selv.

Les mer:

Personvernbloggen

Rett til å bli glemt