Enkelt tiltak som gjør Windows sikrere


Ikke bruk administrator-kontoen til daglige gjøremål.

I følge sikkerhetsselskapet Avecto kan man sikre seg mot 97 prosent av alle angrep der ute så lenge man bruker en konto med standard-rettigheter istedet for admin-rettigheter. Dette har de funnet ut ved å analysere sikkerhetsoppdateringene fra Windows.

I rapporten heter det at:

* Av de 240 kritiske sårbarhetene som ble rapportert i 2014, kunne man beskytte seg mot 97 prosent av dem kun ved å fjerne admin-rettigheter.
* 98 prosent av de kritiske hullene i Windows kunne man beskytte seg mot ved å ta bort admin-rettigheter.
* 99,5 prosent av alle sårbarheter i Internet Explorer kunne man beskytte seg mot ved å fjerne administrator-rettigheter.

Hele rapporten finner du her.
http://learn.avecto.com/ms-vulnerabilities-report-14

NorSIS anbefaler.

Bruk standard-kontoen i stede for administrator-kontoen til daglige gjøremål.

Slik setter du opp en standard konto:

Først må du opprette en ny bruker. Når den nye kontoen er opprettet, trykk på endre kontotype.

Så endrer du kontoen ved å følge denne beskrivelsen fra Microsoft.
Slik gjør du det, steg for steg.

(Alt dette gjøres fra Windows-kontrollpanelet og brukerkontoer)

Obs!
Windows krever at det er minst én administratorkonto på datamaskinen. Hvis du bare har én konto på datamaskinen, kan du ikke endre den til en standardkonto.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.