ENISA med årsrapport over digitale trusler for 2014


Ingen tidligere trusselrapporter publisert av ENISA har vist et så bredt spekter av endring som for 2014.

The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) fokuserer i sin årsrapport for 2014 på endringer i cybertrusler, økt kompleksitet i angrep, vellykkede internasjonalt koordinerte operasjoner av politi og sikkerhetsleverandører, men også vellykkede angrep på vitale sikkerhetsfunksjoner av internett.

Trusselbildet i 2014 har gjennomgått betydelig utvikling i følge ENISA. Konklusjoner som er trukket i årets rapport er basert på denne utviklingen og oppsummeres med to hovedkategorier innen politisk / næringslivs og teknisk relatert.

Les rapporten i sin helhet her

Kilde: https://www.enisa.europa.eu