Engasjement rundt Security Divas


Navnet og logoen til Security Divas-nettverket skaper debatt. Vi i NorSIS verdsetter engasjementet og er glade for alle innspill.

De siste dagene har vi registrert diskusjoner i sosiale medier rundt den visuelle profilen til Security Divas. Sikkerhetskonsulent Ingrid Ekse Svege i Advansia skriver på LinkedIn at illustrasjonen til konferansens logo spiller på stereotyper fordi den setter sko og vesker i fokus for kvinner. Navnet diva får henne også til å stusse, og hun spør hva det har å gjøre med informasjonssikkerhet, kvinner, eller kvinner som jobber med informasjonssikkerhet.

– Vi verdsetter engasjementet rundt Security Divas og tar alle innspillene med oss videre. Dette er viktige og gode diskusjoner, som vi også har jevnlig internt, sier leder for partnerskap og myndighetskontakt og nestleder i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

-Humor er vanskelig

Logoen til Security Divas skaper engasjement.

Tømte forklarer at da Divas ble startet som et initiativ for 12 år siden var utgangspunktet for nettverket et helt annet enn det er i dag. På den første Security Divas-konferansen i 2010 var det under ti deltakere.

-Navn og logo ble laget med glimt i øyet, og var et humoristisk grep, nettopp for å visualisere det motsatte av hva folk flest kanskje tenker rundt sikkerhet. Men humor er vanskelig, og i årenes løp har det kommet til nye krefter som ikke var med på oppstarten og dermed ikke kjenner utgangspunktet for nettverket og den visuelle profilen. Samtidig er det mange som er glad i navnet og logoen og som anser dette som en viktig del av nettverkets historie.

NorSIS har fått spørsmål om dette kan virke mot sin hensikt.

-Ja, det kan virke mot sin hensikt og nettopp derfor diskuterer vi det jevnlig og jobber med å fornye konseptet. Det er imidlertid viktig for NorSIS å understreke at fokus og innhold i Divas-nettverket er fag og substans, ikke kjønn. Her taler faglig innhold, høy grad av faglig tyngde og kompetanse, samt alle konferansene og nettverksmøtene for seg selv, sier Tømte.

Rekordmange påmeldt 

Divaskonferansen 2022 arrangeres 10. og 11. februar på Gjøvik. I år er det rekordmange påmeldte deltakere og samarbeidspartnere på konferansen.-Dette viser at behovet og etterspørselen fortsatt er der. I arbeidet med Security Divas støtter vi oss også på FNs bærekraftsmål 5, som handler om å få mer mangfold og likestilling i arbeidslivet og flere kvinner i lederroller, sier Hultman Tømte.

Security Divas-paraplyen rommer både den årlige konferansen, jevnlige fagseminarer i samarbeid med dyktige partnere, og digitale nettverk på Facebook og LinkedIn. Nettopp muligheter for erfaringsdeling og deltakelse i faglige nettverk trekkes frem av deltakere som viktige elementer ved konseptet.

NorSIS er for tiden i en fornyelsesprosess der både logoer og merkevarer skal fornyes og oppdateres. Da er det også naturlig å gjøre endringer med Divas. For konferansen 2022 har dette arbeidet ikke kommet langt nok til at vi kan markedsføre konferansen under nytt navn. I år har vi jobbet intenst med å få til et fysisk treff innenfor trygge smittevernfaglige rammer.

-Neste år derimot, håper vi å kunne invitere til en fortsatt faglig god konferanse, kanskje med et mindre polariserende navn. Vi vil gjerne invitere både innleggsforfatter og andre som har meninger om dette, til å jobbe sammen med oss for å utvikle nettverket og de faglige arenaene, avslutter NorSIS-nestlederen.

Les også:

Divaskonferansen gjennomføres som planlagt

 

 

 

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.