Måling av informasjonssikkerhetskultur


NorSIS har skrevet et notat om sin tilnærming til måling av informasjonssikkerhetskultur

Les notatet her:

Måling av informasjonssikkerhetskultur: En tilnærming til å lage en standardisert metrikk