En nylig dom i EU styrker retten hver enkelt har til å bli «glemt» på nettet.


 

Indeksering i aviser og hos søkemotorer som f.eks. Google gjør det vanskelig å bli fjernet fra nettet. En nylig dom i EU styrker den enkeltes rett til å bli strøket fra slik indeksering.

Dommen fastslår at søkemotorer som Google også har et ansvar for de artikler og materiale de gjør tilgjengelig via søk. En enkeltperson kan da rette krav mot Google om fjerning av indeksering.Retningslinjene for når du kan kreve indeksering fjernet er imidlertid ikke krystallklare. Dommen avgjør at man kan kreve fjerning av indeksering i de som saker som regnes som ikke relevante, overskuddsinformasjon, feilaktig innhold, og innhold som ikke lenger er aktuelt på grunn av tidsperspektiv.

Er du en offentlig person, eller saken dreier seg om noe som er viktig å belyse i det offentlige rom, kan du ikke forvente at indeksering fjernes.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet sier i et blogginnlegg:

«Jeg ønsker avgjørelsen fra domstolen velkommen. Den slår fast et viktig prinsipp om at det som en gang er publisert på Internett ikke nødvendigvis skal ha evig liv. Folk skal ha mulighet til å legge ting bak seg og få en ny start.»

«Dessuten legger denne avgjørelsen alt ansvar på søkemotorselskapene. Også pressen, kommuner, Staten og andre bør ta sin del av ansvaret, og enten la være å indeksere, eller etter nærmere kriterier fjerne indeksering».

Les mer

Datatilsynet – Personvernbloggen av Bjørn Erik Thon.

BBC.com

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.