En av fire ledere tviler på at de kan bli utsatt for dataangrep


Nesten en av fire norske bedriftsledere (22 %) mener det er svært lite sannsynlig at dataangrep kommer til å ramme nettopp deres bedrift. Samtidig tror nesten alle at risikoen for lammende angrep i årene fremover ikke vil bli mindre.

– Det er skremmende at ikke flere har tatt inn over seg den store trusselen cyberkriminalitet utgjør i dag. Bedriftene må gjøre sitt for å sikre sine verdier, og da er den digitale kompetansen til de ansatte helt sentral, sier administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Peggy Heie.

Våkn opp og gi dine ansatte nødvendig digital kunnskap: Ta Nasjonal Sikkerhetsmåneds opplæringskurs her

 

– Du har sovet i timen om du skylder på uhell eller uflaks

Det er i en undersøkelse* de har fått utført i forbindelse med gjennomføringen av den nasjonale cybersikkerhetsdugnaden Nasjonal Sikkerhetsmåned at den høye andelen virksomheter som tror de ikke vil bli rammet av dataangrep fremgår.

– Det er ikke greit i dag å skylde på uhell eller uflaks om man blir utsatt for en cybersikkerhetshendelse. Da har man sovet i timen, sier en meget klar NorSIS-direktør.

Tilbyr alle norske virksomheter digitalt opplæringsprogram

I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og en rekke andre private og offentlige aktører, arrangerer NorSIS Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober for niende gang.

For å øke norske virksomheters evne til å motstå den stadig økende trusselen cyberkriminalitet representerer, tilbyr NorSIS alle norske virksomheter med færre enn 20 ansatte et gratis opplæringsprogram. Også større virksomheter kan bestille kurset, som i fjor ble gjennomført av mer enn 260 000 arbeidstakere.

Opplæring reduserer ledernes største digitale frykt

Ifølge NorSIS’ lederundersøkelse er svindel den digitale trusselen ledere frykter mest (36 %). Deretter følger ID-tyveri (33 %), sabotasje (25 %) og uaktsomhet eller vanvare.

– Ved å la de ansatte gjennomføre vårt opplæringsprogram, vil sjansen for at de er uaktsomme bli langt mindre. Kompetente medarbeidere som har fått opplæring i å avdekke en ondsinnet e-post eller vet hvordan en svindel vanligvis blir utført, vil også redusere de andre digitale truslene som lederne frykter mest, sier Heie.

IT-gigant kurser sine ansatte i Norge og Europa

IT-giganten Visma skal gjennomføre opplæringsprogrammet blant sine ansatte i flere land i Europa. De er helt klare på behovet for opplæring i Bedrifts-Norge.

– Å bli et offer for cyberkriminalitet er i dag ikke lenger snakk om «hvis», men om «når». Dette er reelle trusler som angår alle norske virksomheter. Det krever relativt lite opplæring og bevisstgjøring for å redusere risikoen betydelig for de vanligste formene for cyberkriminalitet, som phishing og passordtyveri, sier Isabel Quiroga Arkvik, kommunikasjonsansvarlig for sikkerhet i Visma.

Mange har blitt angrepet og tror det blir mer i fremtiden

Hele en av tre ledere i undersøkelsen oppgir at de har vært utsatt for svindel. En av fire har opplevd nedetid eller driftsavbrudd etter menneskelige sikkerhetsfeil, og hele 56 prosent har blitt angrepet av ondsinnede e-poster.

Ifølge lederundersøkelsen tror bare 6 prosent av de spurte lederne at vi vil få mindre datakriminalitet rettet mot oss i fremtiden. Nesten halvparten (48 %) tror det vil bli mer.

 

Gi dine ansatte nødvendig digital kunnskap: Ta Nasjonal Sikkerhetsmåneds opplæringskurs her

* Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 24.–29. mai 2019 gjennomført til sammen 401 CAWI-intervjuer med personer over 18 år med lederposisjon.