Tonje Vik Jevard

Tonje engasjerer seg for at alle skal tørre å ta i bruk ny teknologi. Da må teknologien være brukervennlig og trygg. Som produktutvikler og prosjektleder har hun jobbet med å lage gode brukeropplevelser og vil gjerne at man sier i fra hvis man møter teknologi som gjør hverdagen vanskelig. Det er aldri brukerens feil, det er løsningene som må bli bedre! Tonje har erfaring fra programutvikling og vil gjerne utvide kunnskapen sin for å forstå hvilke prosesser som må på plass for å bygge sikkerhet inn i produktene så tidlig som mulig.

Alle kan bli en Security Diva:-)

Er utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Trondheim. Har tidligere jobbet i Tandberg og Cisco.