Rebekka S. Bardal Johannessen

Rebekka er en av våre grafiske designere hos NorSIS og er med på å sørge for at våre prosjekter har et godt design og at den formidler budskapet vårt på best måte. Hun studerer sitt siste år på bachelor innen grafisk design ved NTNU.