Seniorrådgiver

+47 470 44 448

Ole Anders Ulsrud

Ole Anders er opptatt av at datamaskiner og Internett skal kunne brukes av alle på en god og trygg måte. Han er opptatt av at vi kan gjøre små, enkle grep for å øke vår sikkerhet. Dette skal blant annet forebygge og minske risikoen for identitetstyveri og nettsvindel. Alle som opplever kriminalitet på Internett skal få hjelp og bistand. Dagens kriminelle blir stadig mer utspekulerte, men sammen skal vi skape kjennskap til de mulighetene teknologien gir oss og samtidig demme opp for truslene vi står ovenfor.

“Er du usikker, så er du sikker, spør om råd”.

Ole Anders er utdannet statsviter fra Universitet i Bergen og Oslo. Han har tidligere jobbet som militær og sivil i Forsvaret.