Leder for partnerskap og myndighetskontakt

+47 924 83 897

Karoline Hultman Tømte

Karoline mener at informasjon og kunnskap gjør oss bedre rustet til å ta kloke valg for oss selv og andre, og er særlig opptatt av hvordan vi i fellesskap kan skape en trygg digital hverdag for alle.

Karoline har jobbet med menneskers bruk av internett og teknologi siden 2006, og er utdannet Master i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har Bachelor i Kultur og kommunikasjon, i tillegg til et mellomfag i fransk. Hun tar nå masterstudier i ledelse fra BI.

Karoline har jobbet i mange år med ledelse av prosjekter og prosesser innen digital kompetanse, personvern og sikkerhet for opplæringssektoren. Etter ti år i Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, har Karoline god oversikt over utviklingen i praksisfelt, forskning og strategiske satsninger innen digital kompetanse, personvern og informasjonssikkerhet. Karoline har skrevet og publisert vitenskapelige artikler og bidrag i lærebøker, og er en mye brukt foredragsholder.