Leder for partnerskap og myndighetskontakt

+47 924 83 897

Karoline Hultman Tømte

Karoline er utdannet Bachelor i Kultur og kommunikasjon og Master i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i utdanningssektoren, og har undervist i grunnskolen og på universitet.

Etter ti år i Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, der hun blant annet har jobbet med prosjekter innen digital kompetanse, nettvett, personvern, informasjonssikkerhet og digital dømmekraft, har Karoline god oversikt over både praksisfelt og forskning.

Karoline mener at informasjon og kunnskap gjør oss bedre rustet til å ta kloke valg for oss selv og andre, og er særlig opptatt av hvordan vi som samfunn skal bidra til å skape trygge omgivelser for barn og unge på nett.

I NorSIS er Karoline prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, og har i tillegg ansvar for prosjekter og aktiviteter knyttet til informasjonssikkerhet og nettvett for barn, unge og skole.